مجله کودک 231 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 231 صفحه 7

آسمان فکری بکن! کیک من را باد برد هیچکس در جشن من تکهای از آن نخورد v v v مثل یک دروازهبان کیک من را شوت کرد او به جای من چرا شمعها را فوت کرد v v v لااقل با من بگو باد، ای نامهربان کیک من را بردهای در کجای آسمان؟ پاچا میگوید که حدس میزد که در وجود کوسکو هم محبت و دوستی وجود دارد، درست مثل همه.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 231صفحه 7