مجله کودک 233 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 233 صفحه 12

از عصر شیشه تا عصر دیجیتال امیرمحمد لاجورد اولین عکس دنیا در سال 1826 توسط ژوزف نیسفور نیپس فرانسوی گرفته شد. او حدود 8 ساعت به صفحهای حساس نور تاباند تا توانست نخستین عکس تاریخ را ثبت کند. از آن زمان تاکنون تغییر و تحولات بسیاری چه در زمینه وسایل عکاسی و چه در زمینه مواد مصرفی در عکاسی صورت گرفت تا اینکه امروز، در کمتر از یک ثانیه، حتی کمتر از یک ثانیه، میتوان عکسی گرفت: کلیک، به همین سادگی. اما برای دسترسی به عکسی که گرفتیم باید مراحلی مانند ظهور و چاپ طی شد. · لطفا خودتان را معرفی کنید. احسان بهارلو، 52 ساله، عکاس · چند سال است که عکاسی میکنید؟ از سال 1348، حدود 37 سال. کارم را با شاگردی در یک عکاسی شروع کردم. دو سال وقتی 18 سالم شد خودم یک مغازه گرفتم و یک عکاسی دایر کردم. · عکاسی در زمان شروع کارتان چه شکلی داشت؟ شروع کار من تقریباً مصادف با زمانی بود که تازه فیلمهای عکاسی به بازار آمده بودند. قبل از آن از شیشه استفاده میشد. این شیشهها به شدت شکننده بودند و باید خیلی مواظب بودیم که از دستمان نیفتند. اولین چاپهایی را که انجام دادم از روی همین شیشهها بود. · همهی آنها سیاه و سفید بودند؟ بله. آن موقع عکس رنگی وجود نداشت. بعضی از عکسها را خودمان رنگ میزدیم. ابتدا یک عکس سیاه نو سفید میگرفتیم و با وسایل مخصوصی روی آنرا به صورت دستی رنگ میکردیم. چند سال بعد فنآوری عکس رنگی آمد. حتی در آن موقع نیز بعد از گرفتن ایزما میگوید که دیگر کوسکو به آخر خط رسیده است و اینک باید بمیرد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 233صفحه 12