مجله کودک 233 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 233 صفحه 19

¡ حقههای دیجیتالی در عکاسی در روی رایانه، میتوان نرمافزارهایی نصب کرد که به وسیلهی آنها دو یا چند عکس با هم ترکیب میشوند و عکس جدیدی تولید میشود. عکس فانتزی که میبینید با چنین شیوهای ساخته شده است. ـ ابتدا عکسی از یک جفت پوتین برداشته میشود. ـ سپس عکس دیگری تقریباً با همان اندازه از یک جفت پای بدون کفش برداشته میشود. رایانه با کمک برنامهای مانند«فتوشاپ» میتواند این دو تصویر را مانند دو لایه یا عکس جدا از هم با یکدیگر ترکیب کند. سپس امکان نورپردازی مجدد تصویر ترکیب شده نیز وجود دارد تا تصویر فانتزی که میبینید، خلق شود. سالشمار عکاسی ¡¡¡ 1851 میلادی: شخصی به نام «فردریک اسکات آرچر» توانست شیشهی عکاسی را اختراع کند. شیشهی عکاسی ساخت او به مادهی حساسی آغشته بود که زمان گرفتن عکس را کوتاه میکرد. ¡¡¡ 1861 میلادی: اولین عکس رنگی توسط فیزیکدان اسکاتلندی به نام «جیمز کلارک ماکسول» گرفته شد. او با سه فیلتر آبی، سبز و قرمز این کار را کرد. عکس گرفته شده چندان جالب نبود. ¡¡¡ 1871 میلادی: آرام آرام چاپ و ظهور عکاسی، آسانتر میشد. در این سال، ظرف خشک و مرطوب که دو مرحلهی مهم در ظهور عکس هستند، مورد استفاده قرار گرفت. در عوض ایزما با کشیدن یک دسته، زمین زیر پای کرایک را خالی میکند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 233صفحه 19