مجله کودک 233 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 233 صفحه 31

¡ علاقه به موشک «گُدارد» با خواندن چند داستان دیگر به مطالعه درباره موشک علاقمند شد. در این زمان او موفق شد دو اختراع در مورد موشک به ثبت برساند. گدارد در این فکر بود که کتابی درباره موشکها بنویسد. او به سراغ تجربیات پیشینیان رفت و براساس آن، کتابی در 70 صفحه دربارهی موشک و سفر به ماه نوشت. خانهی عمهی گُدارد در ایالت ماساچوست آمریکا، مزرعهی بزرگی بود که گُدارد از آنجا برای اجرای آزمایشاتش استفادهی خوبی کرد. در اسفند ماه سال 1926 میلادی (1304 هجری شمسی) او اولین موشک ساخت خود ش را که با بنزین و اکسیژن مایع کار میکرد، در این مزرعه به هوا فرستاد. در آن زمان کسی به تحقیقات و آزمایشات او اهمیتی نمیداد. مردم به او احمق و سادهلوح میگفتند زیرا او گفته بود که انسان میتواند به ماه برود و این اندیشه در آن زمان، مسخره بود. حتی روزنامهها و مجلات هم او را سادهلوح میدانستند. روزنامه نیویورک تایمز نوشته بود که گُدارد آدم سادهلوحی است، زیرا موشک در فضای خارج از زمین، به علت نبودن هوا، کار نمیکند. کار به جایی رسید که همسایهها از گدارد به خاطر سر و صدای آزمایشاتش شکایت کردند و پلیس او را از انجام آزمایش منع کرد. خوشبختانه گدارد، توانست نظر یکی از هوانوردان مشهور آمریکا را به خود جلب کند. او کسی نبود جز «چارلز لیندربرگ» که توانسته بود با هواپیما و به صورت یکسره و تنها، فاصله نیویورک تا پاریس را طی کند. او به این دلیل به شهرت زیادی رسیده بود. لیندبرگ خبر آزمایشهای گدارد را شنید و توانست سرمایهای برای او فراهم کند. گدارد با این پول، آزمایشگاهی در صحرای نیومکزیکو درست کرد و آزمایشهایش را در آنجا ادامه داد. گدارد موشکهای چند مرحلهای را به جهان علم تقدیم کرد. در این موشکها، پس از پایان سوخت مرحلهی اول، قسمت پایین موشک جدا میشد و مرحله دوم آغاز به کار میکرد. او تا پیش از مرگ خود، اختراعات زیادی درباره موشک انجام داد. گدارد در باز شدن پای آدمی به آنسوی فضا سهم مهمی برعهده دارد. یک عکس تاریخی صحنه پرتاب اولین موشک توسط گدارد در مزرعهی عمهی او با هر دردسری که هست کوسکو و پاچا خود را به بالای بلندی میرسانند. غافل از آنکه ایزما خود به دنبال آندو است. او با یک ضربه دو شیشه محلول را از دست آنها خارج میکند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 233صفحه 31