مجله کودک 233 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 233 صفحه 33

این 3 کارت، طرحهای پیشنهادی ما میباشد. شما میتوانید طرحهای دیگری با سلیقه خودتان، تهیه کنید و روی میز تحریرتان قرار دهید. حتی میتوانید نامتان را روی این کارتها بنویسید. اما ایزمای گربه شده، دستبردار نیست. درست در لحظهای که کوسکو میخواهد محلول آخر را بنوشد...

مجلات دوست کودکانمجله کودک 233صفحه 33