مجله کودک 251 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 251 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست هفته نامة کودکان ایران صاحب امتیاز: موسسه تنظیم و نشر آثار امام «ره» شرح روی جلد بازی چتربازان و 5 اشتباه رو و پشت جلد تصویر تعدادی چترباز را میبینید که در حال فرود آمدن با چتر نجات از هواپیما هستند. اگر خوب به تصویر دقت کنید، متوجهی 5 مورد اشتباه در تصویر خواهید شد. قلم بردارید و این اشتباهات را پیدا کنید. · مدیر مسؤول: مهدی ارگانی · سردبیران: افشین علاء ـ سیامک سرمدی · مدیر هنری: احمد قائمی مهدوی · تصویرگر: محمد حسین صلواتیان · مدیر داخلی و طراح بازی جلد: نادیا علاء · عکس: امیر محمد لاجورد · حروفچین: نیرالسادات والا تبار · امور مشترکین: محمدرضا اصغری لیتوگرافی و چاپ: موسسه چاپ و نشر عروج نشانی: خیابان انقلاب ـ چهار راه حافظ ـ پلا ک 962 تلفن: 66706833 نمابر: 66712211 کتاب در مجله اطلس خودروهای جهان جلد اول فهرست مطالب کتاب در مجله · مقدمه · بیوک لسابر · فیات پالیو · بیوک پارک اونیو · فورد کراون · بیوک رینر · پونتیاک · بیوک لاکروز · بیوک · ...

مجلات دوست کودکانمجله کودک 251صفحه 2