مجله کودک 251 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 251 صفحه 7

مرغ حقی، دورترها بر دل شب نوک میزد مادرم بر دامن خود وصلهای را کوک میزد vvv ناگهان چشمان خود را او به سوی آسمان دوخت یک ستاره مثل یک نخ در نگاه مادرم سوخت vvv آه مادر! ـ مادرم گفت ـ زندگی مانند خواب است خواب زیبایی که عمرش مثل عمرِ یک شهاب است فورد کراون ویکتوریا

مجلات دوست کودکانمجله کودک 251صفحه 7