مجله کودک 251 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 251 صفحه 15

¡ جنگهای اعراب و رژیم صهیونیستی ¡¡¡ جنگ شش روزهی 1967 (17 خرداد 1346 هجری شمسی): در این سال، رژیم اشغالگر قدس، مشکلات زیادی پیش روی خود داشت. جمعیت بیکاران و یهودیانی که میخواستند از اسرائیل خارج شوند زیاد شده بود و تنها یک جنگ پیروزمندانه میتوانست این مشکلات را برطرف کند. با این جنگ، بسیجی در سرزمین اشغالی صورت میگرفت که هم بیکاری را درمان میکرد و هم کمکهای مالی آمریکا به رژیم صهیونیستی بیشتر میشد. صهیونیستها 16 سال به دنبال اجرای این طرح جنگی بود. سرانجام هواپیماهای آنها در 17 خرداد سال 1346 برابر 5 ژوئن 1967، بدون اعلام جنگ، هواپیماهای مصر را در فرودگاه نابود کردند. سپس به طور برقآسا نیروهای صهونیستی به سه کشور سوریه، اردن و مصر حمله کردند و ارتش آنها را شکست دادند. مناطق زیادی توسط آنها اشغال شد و خسارتهای جانی و مالی زیادی به اعراب وارد آمد. پس از این جنگ بود که حمایت از فلسطین شکل جدیدی به خود گرفت و «ادبیات مقاومت» توسط نویسندگان و مبارزان مختلف، به وجود آمد. ¡ شهدای فلسطین بر شاخههای نخلم بیاویزید و مرا دار زنید، نخل را خیانت نخواهم کرد این سرزمین من است... بخشی از شعر محمود درویش، شاعر معاصر عرب ¡ شیخ عزالدین قسّام عزالدین قسام در سالهای 1933 و 1934 که در آن، صهیونیستها شروع به تشکیل گروههای تروریستی کرده بودند؛ تصمیم گرفت با همرزمانش، عملیات نظامی بر علیه صهیونیستها را آغاز کند. هدف او اعتماد به نفس و رواج دادن روحیههای قیام مسلحانه بود. سلسله حوادثی باعث شد تا او نتواند نهضت خود را مخفی نگه دارد. بنابراین در پاییز سال 1935 میلادی، درگیری سختی بین مبارزان عزالدین قسام و نیروهای صهیونیستی و انگلیسی به وقوع پیوست که طی آن شیخ عزالدین قسام به شهادت رسید. اهمیت کار او در این است که با این کار، مقدمه انقلاب مسلحانه بر علیه صهیونیستها شکل گرفت. بیوک پارک اَوینو

مجلات دوست کودکانمجله کودک 251صفحه 15