مجله کودک 251 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 251 صفحه 25

جدول مستطیلی افقی 1. بعضیها از آن کوه میسازند ـ طول عمر. 2. غوزهی پنبه ـ تیره و تار. 3. ماه زمستانی. 4. ترشی سفرهی هفت سین. عمودی 1. غذای گیاه. 2. غذای بیمار. 3. مروارید درشت. 4. محصول کار قناد. 5. آببند. 6. قیمت و بهای چیزی. پاسخ جدول شماره گذشته جدول پلکانی کادیلاک دِویل

مجلات دوست کودکانمجله کودک 251صفحه 25