مجله کودک 279 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 279 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست هفته نامة کودکان ایران صاحب امتیاز : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام « ره » شرح روی جلد بازی قطره های شبنم ! آیا می توانی گل هایی که رویشان قطره های شبنم قرار دارد را در تصویر روی جلد مشخص کنی ؟ تعداد آن ها چند تاست ؟ — مدیر مسئول : مهدی ارگانی — سردبیران : افشین علاء- سیامک سرمدی — مدیر هنری : احمد قائمی مهدوی — تصویرگر : محمدحسین صلواتیان — مدیر داخلی و طراح بازی جلد : نادیا علاء — عکس : امیرمحمد لاجورد — حروفچین : نیر الساداتن والاتبار — امور مشترکین : محمدرضا اصغری لیتوگرافی و چاپ : موسسه چاپ و نشر عروج نشانی : خیابان انقلاب اسلامی- چهار راه حافظ - پلاک 962 تلفن : 66706833 نمابر : 66712211 کتاب در مجله فرهنگنامه ی تصویری کودکان قسمت دوم فهرست مطالب کتاب در مجله : — A مثل Airport (فرودگاه) — A مثل Alexander (اسکندر مقدونی) — اسکندریه — A مثل Alphabet (الفبا) — A مثل Animal senses (حواس حیوانی) — A مثل Animals (جانوران) — . . . .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 279صفحه 2