مجله کودک 280 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 280 صفحه 3

« لطیفه« به یک پشه می گویند : « چرا در زمستان ها بیرون نمی آیی ؟ » پشه می گوید : « مگر در تابستان ها رفتار خوبی با من دارید که زمستان ها هم بیایم » ! ! *** « چیستان » آن چیست که شب ها در آسمان است . اگر حرف « ی » به آخرش اضافه کنیم می رود در آب ؟ جواب : ماه *** آن چیست که می تواند بنویسد ولی نمی تواند بخواند ؟ جواب : قلم *** من کیستم ؟ بسیار خطرناکم . اگر مرا وارونه کنید ، رام می شوم ! جواب : مار الهام فرحمند 10 ساله از لاهیجان حسن داودآبادی / کلاس چهارم / از داوود آباد مریم جابری / 10 ساله/ از کرج زهرا داودآبادی / کلاس چهارم از داودآباد گنجشک کوچولو بهار آمده بود . پرنده ها روی شاخه های درختان آواز می خواندند و باد بهاری صورت آدم ها را نوازش می کرد . هوا بسیار خوب بود ، آن قدر خوب که تصمیم گرفتم به حیاط بروم و چرخی بزنم . همان طور که می گشتم گنجشک زخمی ای را زیر یک درخت پبدا کردم . از بال او خون می ریخت . تا آمدم جلو به او دست بزنم ، یاد سفارش های مادرم افتادم که می گفت : تا از سالم بودن جانوری مطمئن نشدی ، نزدیکش نرو ، مریض می شوی . اما باید کاری می کردم چند دقیه بعد ، به همراه دایی ام به حیاط آمدیم . دایی پرنده را با دستکش بلند کرد . زخمش را بست و به او دانه و آب داد . حالا دیگر یک پرستار شده بودم . مأموریت پرستاری از پرنده ی زخمی به من واگذار شده بود . هر روز از او مراقبت کردم تا خوب شد و توانست پرواز کند و سفرش را دوباره آغاز کند . پرنده ی کوچکم ، بهارت مبارک ! رویا ناظری از اهواز — A مثل Antarctia (قطب های شمال و جنوب) در شمالی ترین و جنوبی ترین نقطه ی زمین ، دو سرزمین پوشیده از یخ و برف وجود دارد که قطب نام دارند . در این دو مکان خورشید بسیار مایل می تابد و برای 6 ماه از سال اصلاً خورشید دیده نمی شود . قطب جنوب ، سردترین نقطه زمین است و کلفتی یخ در این منطقه بیش از 3 هزار متر است . حدود چهار هزار دانشمند و جهانگرد در قطب جنوب به سر می برند . قطب شمال اما کمی گرم تر از قطب جنوب است و در بعضی نقاط گرمتر آن گیاه می روید . اسکیموها ساکنان اندک قطب شمال هستند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 280صفحه 3