مجله کودک 280 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 280 صفحه 4

یک خاطره ، هزار پند در ایامی که نهضت حضرت امام (س) به تازگی آغاز شده بود ، در قم جلسه ای به نام « هیئت مدرسین » تشکیل شده بود که در آن بزرگان ، علما و فضلا گرد می آمدند و درباره ی صدور اعلامیه ای آقایان و چاپ و انتشار آن در سراسر کشور گفتگو می کردند و تصمیم می گرفتند . بعضی از حاضران در جلسه عقیده داشتند که حضرت امام خمینی تند و داغ عمل می کنند و از آن بیم داشتند که سایر مراجع نتوانند با ایشان همراه باشند . از این رو ، بعضی گفتند : « خوب است یکی از ما این مطلب را به آقای خمینی بگوید و پاسخ بیاورد . » شهید سید محمدرضا سعیدی در خاطرات خود نقل می کند : « من رفتم و همین را به آقای خمینی گفتم و ایشان فرمودند : من خوابی دیدم که آتشی روشن شده و انگار تمام ایران را که به صورت نقشه ی جغرافیا می دیدم در برگرفته است . هرچه فریاد کشیدم بیایید کمک کنید آتش را خاموش کنیم . کسی نیامد . خودم عبا درآوردم و به قدری به آتش زدم و آب به روی آن ریختم که با زحمت توانستم آن را خاموش کنم . » قطب جنوب مساحتی حدود 14 میلیون کیلومتر مربع دارد و نزدیکترین خشکی به آن قاره ی آفریقاست .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 280صفحه 4