مجله کودک 280 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 280 صفحه 5

شهید سعیدی گفت : « حاج آقا افزودند : من این خواب را تعبیر می کنم که بلوا ادامه دارد و به آسانی پایان نمی یابد . شعله ی آتشی روشن شده و همه ی کشور را فرا می گیرد و تنها منم که باید این آتش را خاموش کنم . حال ، هر کدام از آقایان که می خواهند ، با من باشند و هرکس نخواست ، نباشد . » حاضران آن جلسه مدتی یکدیگر را نگاه کردند و سرانجام همه تسلیم شدند که : « حاج آقا روح ا . . . غیر از سایر آقایان است و باید دید در آینده چه خواهده شد و ایشان چه تصمیمی می گیرد . حرف درست ، حرف ایشان است و مبارزه ،استقامت و پر دلی و شجاعت می خواهد . » قطب شمال به کشور های سوئد ،نروژ ، فنلاند و شمال روسیه نزدیک است . « گرین لند » سرزمین اصلی این منطقه است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 280صفحه 5