مجله کودک 280 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 280 صفحه 21

دالان سحرآمیز طراح : بابک قریب رنگ : به راد قریب پرورش هزاران دانشمند و فیلسوف مسلمان بود . تصویر اسطرلاب یکی از وسایل دریانوردان مسلمان را می بینید که به وسیله ی آن کشتی های خود را هدایت می کردند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 280صفحه 21