مجله کودک 280 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 280 صفحه 24

- با استفاده از مواد شیمیایی مخصوص ، سطح جسم کشف شده محفوظ می ماند . - باستان شناس و جمع آوری قطعات کوچک و شکسته اشیأ قدیمی را انجام می دهد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 280صفحه 24