مجله کودک 280 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 280 صفحه 25

جدول مستطیل افقی 1 . به معنای سپهر و گردون ، جمع آن « افلاک » است- جایی که آب و گیاه دارد ، ضد « ویران » . 2 . سخن صریح و بی پرده- الفبای نابینایان- علامت مفعول بی واسطه . 3 . باد ملایم- موجود افسانه ای که بیشتر در قصه های ایرانی یافت می شود . عمودی 1 . تفاوت . 2 . اثر چربی بر روی لباس . 4 . کافی . 5 . همان « بله » است . 6 . ترس . 7 . خاندان . 9 . از شهر های اطراف تهران . 10 . کشتی جنگی . پاسخ جدول شماره گذشته جدول مستطیلی با 4 خانه ی تیره - خاک با حوصله و دقت تمام و با صرف وقت زیاد ، کنار زده می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 280صفحه 25