مجله کودک 280 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 280 صفحه 38

مساجد یکی از شناخته شده ترین سبک های معماری است که در جهان اسلام به وجود آمد . گنبد مسجد نوعی شکل هندسی است که فشار برف و باران وارده را در سطح خود پخش می کند و مانع خرابی بنا می شود . مدارس نظامیه و مساجد شهر های بزرگ نمونه هایی از مساجد دنیای اسلام بودند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 280صفحه 38