مجله کودک 280 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 280 صفحه 39

و به این ترتیب تامپر و خانواده اش ، تا پایان عمر ، به خوبی و خوشی در کنار کوتوله های زندگی کردند . پایان در دنیای امروز ،بنا های بسیار بلند که به آسمان خراش معروفند ، نوع معماری جدید را نشان می دهند . استفاده زیاد از پنجره ، شیشه و طبقات از ویژگی های آسمانخراش ها است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 280صفحه 39