مجله کودک 283 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 283 صفحه 7

دست و پای صندلی را یک نفر از هم جدا کرد صندلی افتاد و نالید استخوان هایش صدا کرد **** صندلی را ناز کردم پوست او مخملی بود من خودم دیدم که یک میخ توی قلب صندلی بود ***** با خودم گفتم که ای کاش صندلی بودیم ما هم میخ در قلب . . . .آه اما مهربان بودیم با هم . صید ماهی در فصل پاییز ، کار اصلی خرس های قهوه ای است . آن ها مناطقی از رودخانه که محل عبور ماهی های بیشتری است را می شناسند و به صید ماهی مشغول می شوند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 283صفحه 7