مجله کودک 283 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 283 صفحه 11

من و هوایی محمدرضا یوسفی هوایی چه بود ، کجا بود ، چطور بود ؟ این سوالی بود که همه می پرسیدند . هوایی گفت : « من همین هوای تو آسمان هستم . همین هوایی که شما با آن نفس می کشید . ولی با قورباغه ای رفیق شدم و یک طرفم سبز رنگ شد . سوار یک خرس سفید شدم و شکمم سفید شد . از بس انار دوست دارم یک طرفم مثل انار قرمز شد . حالا چرا مثل توپ هستم ؟ خُوب توپ است که می تواند قل و قل و قل همه جا برود و به هر کجا دلش خواست بپرد . » گفتم : « هوایی حالا می خواهی کجا بروی ؟ » هوایی گفت : « با این الاغی که می بینی ، می خواهم به آن طرف روستا بروم . »  B مثل Beaver (سگ آبی) از سگ آبی یا « بیدَستر » 2 گونه وجود دارد ؛ گونه ی اروپایی و گونه ی آمریکای شمالی . هر دو گونه سگ آبی ، دارای دندان های جلوی بسیار قوی هستند . این جانور در گروه موش ها قرار دارند . دندان های جلوی این جاندار برای جویدن و سوراخ کردن انواع چوب و سطوح خاک توانایی دارد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 283صفحه 11