مجله کودک 283 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 283 صفحه 16

دوشنبه 24 اردیبهشت- 26 ربیع الثانی لغو امتیاز تنباکو به فتوای میرازی شیرازی در زمان ناصرالدین شاه قاجار ، قرار شده بود که امتیاز استفاده از تنباکو در ایران در اختیار انگلیسی ها قرار گیرد . مردم به رهبری آیت ا . . میرزا محمد حسن شیرازی معروف به میرزای شیرازی مخالف این قرارداد استعماری بودند . سرانجام میرزای شیرازی فتوای تاریخی انتشار داد که براساس آن ناصرالدین شاه مجبور شد با پرداخت جریمه به انگلیس ، این قرارداد را فسخ کند . میرزا دو بار دیگر هم اقدام سیاسی مهمی انجام داده بود . اولین بار وقتی بود که ناصرالدین شاه به نجف آمد و میرزا به استقبال او نرفت . او حتی هدیه شاه را هم پس فرستاد و حاضر به ملاقات با او نشد . سرانجام پس از اصرارهای زیاد ، میرزای شیرازی در صحن مطهر امام علی (ع) با شاه دیدار کرد . اقدام سیاسی دیگر میرزای شیرازی زمانی بود که در یک آشوب محلی در شهر سامرا ، انگلیسی ها برای فرو نشاندن آشوب قصد دخالت داشتند اما میرزای شیرازی کنسول انگلیس در بغداد را به حضور نپذیرفت و به او پیغام داد که نیازی به دخالت یک مامور انگلیسی در کاری که به انگلستان مربوط نمی شود ، نیست . اما لغو امتیاز تنباکو که با تلاش میرزای شیرازی انجام شد مهمترین اقدام سیاسی او و نوعی وحدت کلمه در میان ملت بود . انگلیسی ها با این اقدام فهمیدند که روحانیت شیعه پاسدار حریم این سرزمین است و سد روحانیت ، سدی شکست ناپذیر و غیرقابل نفوذ است . سه شنبه 25 اردیبهشت روز بزرگداشت فردوشی فردوسی شاعر بلند آوازه ی ایران ، از کودکی دستی در سرودن شعر داشت . او در یک خانواده ی ثروتمند به دنیا آمد و زندگی کودکی و جوانی خود را گذراند . فقط زنبورهای ماده و زنبورهای کارگر دارای نیش در انتهای بدن خود هستند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 283صفحه 16