مجله کودک 283 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 283 صفحه 20

حالا احسان سر از پا نمی شناخت . همه چیز فراهم شده بود . یک باند پرواز بود و یک هواپیمای آماده ی پرواز . هواپیمایی تقریباً شبیه به یک هواپیمای واقعی . . . با تمام تجهیزاتی که یک هواپیما باید داشته باشد . از همین حالا احسان در آسمان غوطه ور بود . موتور هواپیما روشن شد . چه صدای خوب و نشاط آوری برای احسان داشت . حالا کافی بود با کمک یک موشواره و یک صفحه کلید کنترل هواپیما را به دست گرفت و . . . پرواز را آغاز کرد . . . اما . . . اما خوشحالی احسان زیاد به درازا نکشید . یک ساعتی گذشته بود . هرچه بیشتر می گذشت او خسته تر می شود و اخم هایش بیشتر توی هم فرو می رفت . احسان خیلی تلاش کرد . خیلی خیلی تلاش کرد اما هرچه . . . . می کرد فایده ای نداشت و نمی توانست تا هواپیمایش را به حرکت کردن وا دارد . احسان : « آخه پس یعنی چه جوریه ؟ چه کار باید بکنم ؟ پس چرا از زمین بلند نمی شه ؟ منکه همه ی اینا ر و امتحان کردم . . . . » ادامه دارد بسیاری از انواع نادر و کمیاب سوسک وجود دارد که در همه نقاط زمین دیده نمی شوند . سوسک « ویویل »

مجلات دوست کودکانمجله کودک 283صفحه 20