مجله کودک 283 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 283 صفحه 23

ورزش ارزان قیمت هم به حساب می آید . موتور سیکلت هم به دلیل داشتن دو چرخ ، نوعی دوچرخه موتوردار به حساب می آید . اولین دوچرخه ها ، چرخ جلوی بزرگ داشتند و حرکت کردن با آن ها دشوارتر از دوچرخه های امروزی بود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 283صفحه 23