مجله کودک 283 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 283 صفحه 24

آیا بلایی سر شیر قصه ما اومده ؟ ادامه داستان را در هفته بعد ببینید . در سال 1790 میلادی یک فرانسوی به نام « سیوراک » دوچرخه را اختراع کرد . اما دوچرخه به شکل تقریباً امروزی اختراع یک انگلیسی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 283صفحه 24