مجله کودک 283 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 283 صفحه 30

همة گربه های من دو جلد کتاب « همه ی گربه های من » نوشته نادر ابراهیمی نویسنده ی معروف کشورمان است . او می گوید که تصویرهای علی مفاخری تصویرگر کتاب ، ابراهیمی را به یاد گربه ها انداخته است تا درباره ی آن ها قصه ای بنویسد . این کتاب در دو جلد توسط شرکت همگام با کودکان و نوجوانان در قطع خشتی و به تعداد 5 هزار جلد چاپ و منتشر شده است برای آشنایی بیشتر با کتاب و نوع داستان نویسی نویسنده ، قسمتی از مقدمه ی جلد اول کتاب را برایتان انتخاب کرده ایم که با هم می خوانیم . در سال های اخیر ، « جیمز واتسون » و « فرانسیس کریک » با کشف ساختمان مولکول DNA که خصوصیات حیاتی ما در آن ثبت و ضبط شده است ، گامی مهم در دانش زیست شناسی برداشتند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 283صفحه 30