مجله کودک 283 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 283 صفحه 33

گربه یی که بلد است بِرَِوَد گردش و برگردد به خانه ی صاحبش ، از همه ی گربه ها کثیف تر است . چرا ؟ چونف گربه ها ، به دو دلیل ، کثیف و آلوده و بیمارکننده هستند : اوّل ،به دلیل اینکه موهای تَن شان ، خود به خود ، می ریزد ، و این موها ، لانه و خانه ی بسیاری از میکروب ها و موجودات ریز بیمارکننده هستند ؛ و تو ، هر چقدر که گربه یی را بشویی ، موهای تَن آن گربه ، بیشتر می ریزد و آلودگی و مَرَض و درد را بیشتر در خانه ها پخش می کند . و اگر گربه را نشویی ، باز هم ، موهای آلوده ی خود را این گوشه و آن گوشه می ریزد و همه جا را آلوده می کند . دوّم ، به دلیل اینکه گربه ها ، در شکم و روده های خود ، چندین نوع بیماریِ بسیار بسیار خطرناک را حمل می کنند ، که برای خودشان خطرناک نیست ؛ امّا برای بچّه ها - و حتّی آدم بزرگها- خطرناک و کُشنده است . هنوز قصه ی کتاب آغازنشده است . این قسمتی از مقدمه کتاب بود که خواندید . قصه ی کامل را می توانید با تهیه کتاب به بهای 280 تومان (یک جلد) بخوانید . زیست شناسی بدن انسان دانش مهمی است که در زیست شناسی قرار دارد . مطالعه ی دستگاههای مختلف بدن آدمی و چگونگی کار آن ها موضوع زیست شناسی بدن انسان است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 283صفحه 33