مجله کودک 283 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 283 صفحه 37

بزرگترین پرنده که توانایی پرواز هم ندارد ، « شترمرغ » نام دارد . این پرنده حدود 5/2 تا 3 متر قد دارد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 283صفحه 37