مجله کودک 283 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 283 صفحه 39

نقاشی در مرحله ی پنجم شروع به شکل گرفتن می کند . طراحی گوش ها ، چشم ، پوزه و قسمت هایی از ران پا را در این مرحله انجام می دهیم . پس از رسم خطوط چین و چروک نقاشی برای دادن بُعد لازم به کار ، شروع به مشکی کردن خطوط اصلی نقاشی می کنیم . تمامی خطوط اصلی را مشکلی و خطوط اضافی را پاک می کنیم . اولین چیزی که در مورد این حیوان متوجه می شوید . این است که کرگدن سفید واقعاً سفید رنگ نیست ! نقاشی را با رنگ خاکستری و کرم رنگ آمیزی کنید . پر در پرندگان به دو صورت کلی شاهپر و پر معمولی دیده می شود . شاهپرها ، پرهای اصلی هستند که مانند سکان هواپیما ، نقش مهمی در هدایت پرواز پرنده به عهده دارند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 283صفحه 39