مجله کودک 290 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 290 صفحه 5

شد ، آنان از صدام خواستند که جلوی فعالیتهای امام را بگیرد . و آنها هم برای امام پیغام دادند که : "اینجا دیگر نباید سخنرانی کنید و اعلامیه دهید ." حضرت امام در جواب فرمودند : اگر من اینجا باشم ، اطلاعیه می دهم ، اعلامیه می دهم ، سخنرانی هم می کنم . نوار هم پر می کنم و می فرستم ایران . اینجا محدود نمی توانم باشم . نیروهای امنیتی صدام هم بیت حضرت امام را در نجف محاصره کردند و ایشان حدود یک هفته در منزل بودند و نمی توانستند به حرم مشرف شوند ، تا اینکه سرانجام تصمیم گرفتند به کویت بروند ، دولت کویت با مذاکراتی که با شاه داشت ، مانع ورود حضرت امام شد و ایشان دوباره به بغداد برگشتند . شب را در آنجا گذراندند و . فردای آن روز به پاریس رفتند و این مبداء و شروع حرکتی شد که صفحه ی نوبتی در انقلاب باز کرد . است و بتن به ضخامت حداقل 3 متر با حالت منحنی شکل در ساختمان سد به کار می رود . سدهای بتنی خود به دو دسته سدهای قوس دار و سدهای گراویتی (شتاب ثقل) تقسیم می شوند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 290صفحه 5