مجله کودک 290 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 290 صفحه 17

جا قاشقی کاغذی شما می توانید با کمک دستمال سفره های کاغذی ، این کاردستی را درست کنید . 1- دستمال کاغذی را از وسط به سمت بالا تا بزنید (مانند شکل) 2- حالا در جهت فلش ، لایه ی رویی را به سمت پایین تا منطقه نقطه چین تا بزنید . 3- باز هم لایه ی رویی را به سمت بالا (درجهت فلش) تا خط نقطه چین تا بزنید 4- شکل شما به این صورت می شود آن را برگردانید 5- بخش پشتی کار که حالا روی کار قرار گرفته را از دو طرف تا خط مرکز تا بزنید 6- حالا دو طرف را در هم فروببرید تا قفل شود . می توانید کار را با دست مسطح کنید . 7- جا قاشقی شما آماده است . کاغذ ، چنگال و کاردتان را داخل آن قرار دهید و سرمیز غذا بگذارید . ماهی "تبرچه" از نظر نقش و نگار ظاهری به صورتی است که می تواند خود را به خوبی استتار کند . این ماهی در اعماق 500 متری زیر دریا می تواند زندگی کند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 290صفحه 17