مجله کودک 290 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 290 صفحه 24

و اما بالاخره شیر جوان چه عاقبتی پیدا می کنه؟ هفته آینده ماجرا را دنبال کنید . آهوی آمریکای شمالی با سرعت دویدن 95 کیلومتر در ساعت یکی از سریع ترین آهوان در جهان است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 290صفحه 24