مجله کودک 290 صفحه 29
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 290 صفحه 29

اوباشگری در فوتبال حرکت زشت بعضی تماشاگرنماها در دیدار پرسپولیس و سپاهان که به تخریب تعدادی از صندلی های ورزشگاه آزادی و شکسته شدن شیشه اتوبو س های شرکت واحد انجامید . بار دیگر نشان داد که متأسفانه فرهنگ تماشا کردن فوتبال و هواداری از یک تیم در بین تعدادی از افراد تا چه اندازه ضعیف است . 0 خشونت و فوتبال متاسفانه همیشه خشونت با فوتبال همراه اجباری بوده است . مثلا در سال های بسیار دور اغلب پیش می آمد تا یکی از دو تیم یا هر دو ، نزاع های طولانی و رفتارهای خشنی از خود نشان دهند . در آن سال ها ، بسیار دور از ذهن بود که بازیکنی بتواند بدون مصدومیت زمین بازی را ترک کند زیرا بازیکنان حریف کارهای شریرانه و خشنی در زمین انجام می دادند . ازهمان ابتدا ، خشونت در بین تماشاچیان فوتبال هم وجود داشت . این موضوع در انگلستان بیشتر ازجاهای دیگر به چشم می خورد . معمولا تماشاچیان ، با نوشیدن مشروبات الکی ، مست می شدند و با سر و صدا و دشنام در ورزشگاه حاضر می شدند در انگلستان این اوباشگری آن قدر اهمیت پیدا کرد که یکسال ملکه الیزابت اول هر یک از بازیکنان فوتبال انگلستان را که در زمین رفتارهای غیر ورزشی از خود نشان می دادند تا یک هفته روانه ی زندان می کرد! با نظم گرفتن فوتبال در سال های اولیه قرن بیستم ، رفته رفته از اوباشگری در محوطه ورزشگاه کاسته شد . اما هنوز مشاجره و نزاع در مسابقاتی حساس ، وجود داشت و از بین نرفته بود . ادامه دارد مردم کشورهای شرق اروپا پس ا ز فروپاشی شوروی سابق ، دارای حق رای و انتخابات شدند . چکسلواکی اولین کشور شرق اروپا بود که برپایی انتخابات در آن پس از فروپاشی شوروی سابق ، انجام شد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 290صفحه 29