مجله کودک 294 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 294 صفحه 26

کوه صبر زهرا اکّافان دیده ام در سینه ی تاریک شب زینب آزاده را در تاب و تب ** سرو آزادی که غوغا می کند جغد شب را باز رسوا می کند ** - مس یکی از فلزاتی است که جریان الکتریسته را به خوبی از خود عبور می دهد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 294صفحه 26