مجله کودک 294 صفحه 40
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 294 صفحه 40

در یک ظرف قدیمی چوبی و در حیاط باید غذا می خورد وقتی پسر علت را پرسید . پدر گفت: اینطوری نه ظرف می شکند ونه جایی کثیف می شود و هم با دندانهای مصنوعی نمی تواند خوب غذا بخودر و سرو صدا می کند این طوری هم او راحت تره هم ما ، چند روز گذشت . پسر در حال کندن یک تکه چوب بود ، پدر پرسید چه می کنی ؟ پسر جواب داد: می خواهم دو تا ظرف چوبی برای شما و مامان درست کنم تا وقتی بعدها به خانه من آمدید . درحیاط بنشینید . و با خیال راحت در آن غذا بخورید ونگران شکستن یا ریختن آن هم نباشید . اشک در چشمان پدر حلقه زد . از آن روز به بعد به خوبی و خوشی با هم در کنار خانواده و همه یکجا می نشستند و از ظرفهای مشابه استفاده می کردند ! سبا مروتی: 11 ساله از تهران نوعی از انرژی ، انرژی ذخیره شده یا پتانسیل نام دارد . آبی که پشت سد ، جمع شده یا فنری که فشرده شده هر کدام انرژی پتانسیل دارند . هنگامی که آب به حرکت درآمد ، دارای انرژی دیگری به نام جنبشی می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 294صفحه 40