مجله کودک 294 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 294 صفحه 43

امروزه دانشمندان می توانند انرژی خورشیدی را توسط پانل های خورشیدی که ازسلول های خورشیدی مخصوص ساخته شده اند ذخیره و استفاده کنند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 294صفحه 43