مجله کودک 298 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 298 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیاز : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام « ره » شرح روی جلد مسابقه ی پسرک گل فروش ]ویژه ی شهریور[ در تصویر روی جلد رمزی نهفته است . اگر خوب به تصویر دقت کنید ، در قسمت های مختلف آن حروفی را پیدا خواهید کرد . از کنار هم قرار دادن این حروف به ترتیب ، رمزی درست خواهد شد . ترتیب درست قرار گرفتن حروف را ، البته بعد از پیدا کردن همه ی حروف ،شما باید پیدا کنید . تا 2هفته بعد از انتشار این شماره از مجله فرصت دارید جمله ی رمزی را برای ما بفرستید تا در قرعه کشی مجله شرکت داده شوید . یادتان باشد روی پاکت نامه بنویسید :« مربوط به مسابقه ی پسرک گل فروش (ویژه ی شهریور) » — مدیر مسئول : مهدی ارگانی — سردبیران : افشین علاء- سیامک سرمد مدیر هنری : احمد قائمی مهدوی — تصویرگر : محمدحسین صلواتیان — مدیر داخلی و طراح بازی جلد : نادیا علاء — عکس : امیرمحمد لاجورد — حروفچین : نیر السادات والاتبار — امور مشترکین : محمدرضا اصغری لیتوگرافی و چاپ : موسسه چاپ و نشر عروج نشانی : خیابان انقلاب اسلامی- چهار راه حافظ - پلاک 962 تلفن : 66706833 نمابر : 66712211 کتاب در مجله فرهنگنامه تصویری کودکان جلد بیستم فهرست مطالب کتاب در مجله F مثل Fruits (میوه ها) G مثل Gas (گاز) G مثل Gems (جواهرات) G مثل Geology (زمین شناسی) . . .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 298صفحه 2