مجله کودک 298 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 298 صفحه 3

سید محمد صادق مستانه / 10 ساله/ از تهران لطیفه اوّلی : اگر در تفنگت فقط یک گلوله داشته باشی ،و اطرافت را گرگ و روباه و شیر و فیل و ببر گرفته باشند ، راه فراری هم نداشته باشی ، چه کار می کنی ؟ دومی : خُب معلومه دیگه ، وصیت ! ***** مرد و زنی جشن عروسی خود را در مدرسه ای می گیرند ، وقتی علتش را از آن ها می پرسند ، جواب می دهد :« چون خیلی کلاس داره » ! ! ****** دو تا دوست قدیمی بعد از مدتها به هم می رسند . اوّلی می گوید : بابا ، تو عجب رفیقی هستی ! ! دوّمی : چه طور مگه ؟ ! اوّلی : بابا ! حالا ما تلفن نداریم . حداقل تو به زنگی به ما بزن ! ! ***** چیستان با گریه ی آن ، زمین سبز می شود ! پاسخ : اَبر ریحانه تقوی ، کلاس سوم از تهران چیستان لطفا پاسخ های چیستان زیر را از بین کلمه های زیر پیدا کنید . کلاه دارم سر ندارم ، پا دارم کفش ندارم . من چیستم ؟ ***** آن چیست که دست و پا ندارد ، گرد است و دراز سر ندارد ، اندر شکمش ستارگانند ، جز نام دو جانور می گشت ؟ ***** آن کدام درس است که برعکسش به معنای نیکی می شود ؟ پاسخ ها : قارچ- خربزه- تفنگ- تاریخ لطیفه به یک نفر می گن : با جوراب جمله بساز . می گه : اگه لیوان نباشه ما چه جور آب بخوریم ؟ ! ! ! ***** یک نفر خودکارش تموم می شه ، ترک تحصیل می کنه ! ! **** یک نفر دنبال دزد می کنه ازش جلو می زنه ! ! نازنین برادران 11 ساله از مشهد مقدس لطیفه معلّم : نام یک دندان را بگو ! امیر : آقا ، اجازه ! دندان مصنونی ! ***** معلّم : عرفان ! اگر دو نفر رو دیدی که با هم دعوا می کنند ، تو باید چه کار کنی ؟ عرفان : خُب معلومه ، آقا ! منم میرم وسط و شروع می کنم بزن بزن ! امیر صالحی / از اصفهان دوست سید محمد صالح مستانه/ 5 / 6 ساله / از تهران F مثل Fruits ]میوه ها[ : به گفته ی گیاه شناسان میوه ی حقیقی از رشد تخمدان گیاه به وجود می آید و میوه ی کاذب از رشد قسمت های دیگر گیاه به جز تخمدان ایجاد می شود . این میوه ی وحشی که میوه ی « تیس » نام دارد ، میوه ی کاذب است . توت فرنگی و توت نیز میوه های کاذب هستند . میوه های کاذب برای خوردن بد نیستند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 298صفحه 3