مجله کودک 298 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 298 صفحه 8

قصه های من و پدربزرگ عاشقِ امام افشین علاء پرسیدم :« یعنی هیچ وقت ، هیچ شاهی در ایران سرنگون نمی شد ؟ » پدربزرگ گفت :« چرا عزیزم . خیلی از شاهان در طول تاریخ کشته یا زندانی شدند . بعضی ها به دست دشمنان شون ، بعضی ها هم حتی به دست فرزندان یا برادران شون . امّا همیشه ، شاه دیگری از همان خانواده یا خانواده ی دیگری ، جانشین شاه قبلی می شد . » گفتم :« پدربزرگ ، یعنی ایران همیشه شاه داشت ؟ » پدربزرگ گفت :« بله ، و هیچ کس فکر نمی کرد روزی برسد که در ایران ، شاه نباشد و مردم خودشان برای خودشان تصمیم بگیرند . امّا امام خمینی این کار را کرد . امام خمینی وقتی که دید آخرین شاه ایران ، به مردم ظلم می کند ، از خارجی ها دستور می گیرد ، و فساد و گناه را رواج می دهد ، جلوی او ایستاد . اوّل نصیحتش کرد . ولی وقتی که شاه گوش نکرد ، به او نشان داد که قدرت روحانیت نخواسته بود از تمام قدرتش استفاده کند . شاید تا آن موقع ، روحانیت نخواسته بود از تمام قدرتش استفاده کند . امّا امام خمینی نشان داد یک مرجع تقلید که مردم به حرفهای او ایمان داشته باشند ، می تواند سرنوشت مملکت را عوض کند . » من با تعجب پرسیدم :« مگر شاه ، قدرتمند نبود ؟ من شنیدم که آمریکایی ها از او حمایت می کردند . ارتش قوی و پول زیادی هم داشت . من توی عکس ها دیده ام که چه تاج بزرگی روی سر شاه بود ، پر از جواهر ! یک شنل هم روی دوشش بود که پر از جواهر بود . زنش هم در کنارش ، لباس و تاج پر از جواهر داشت . توی یه قصری بودند که من به خواب هم نمی تونم ببینم . پس چطور نتونست در برابر امام خمینی ، از خودش دفاع کنه ؟ » از تخمه های آفتابگردان در تولید روغن استفاده می شود . ارتفاع آفتابگردان تا 5/2 متر هم می رسد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 298صفحه 8