مجله کودک 298 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 298 صفحه 16

جمعه دوم شهریور هفته ی دولت از دوم تا هشتم شهریور ماه هر سال ، هفته ی دولت نام دارد . زیرا در هشتم شهریور سال 1360 ، شهید محمدعلی رجایی رئیس جمهور آن زمان کشورمان به اتفاق نخست وزیر متفکر و دانشمندش ، شهید دکتر محمد جواد باهنر در انفجار دفتر نخست وزیری به درجه ی شهادت نایل آمدند . ساده زیستن و ساده گرایی یکی از ویژگی های دولت شهید رجایی و شهید باهنر بود . شخصی تعریف می کند؛ در روزهای اول دولت شهید رجایی ، روزی ایشان مرا خواست و به من حکمی داد که در آن خواسته شده بود ، همه ی اموال زیادی دولت را شناسایی و از سطح وزارتخانه ها ، سازمان ها و مراکز دولتی جمع آوری کنم . ایشان حکم داده بود که هرچه اموال لوکس مانند لوستر ، فرش و غیره در ادارات و وزارتخانه ها وجود دارد را جمع کن . ظاهرا حضرت امام به ایشان تذکری داده بودند که این کار انجام شود . با حکمی که از شهید رجایی داشتم به تک تک وزارتخانه ها می رفتم و اموال مازاد و تشریفاتی را جمع می کردم . ایشان حتی به من گفت این لوستر بزرگ وسط مجلش را هم جمع کن . G مثل Gas ]گاز[ : گاز ماده ی سوختنی است که بسیار سریع می سوزد و گرمای زیادی تولید می کندن . بسیاری از صنایع در جهان با

مجلات دوست کودکانمجله کودک 298صفحه 16