مجله کودک 298 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 298 صفحه 19

می کنند . این دام پزشکان اگر با موردی مواجه شوند که یک گوسفند و یا یک گار دچار یک بیماری باشد از عرضه ی آن گوشت جلوگیری می کنند . بارها پیش می آیدد که یک گاو که دارای گوشت بسیار زیادی هم هست پس از ذبح شدن به علت تشخیص وجود یک بیماری در آن نمی تواند مهر بهداشت بگیرد و درنتیجه اجازه نمی دهند تا برای مصرفبه دست مردم برسد . —تا حالا چند تا گوسفند سربریده اید ؟ خیلی زیاد ، نمی دانم درست چند تا ، چند هزار تا . — این همه گوسفند سربریده اید ؟ خب بله ، شغل من این بوده است . بالای 50 سال قصابی کرده ام ، پیش می آمد که در یک روز بیست گوسفند ذبح می کردم . —موقعی که سر یک گوسفند بیچاره را می بریدید چه حسی بهتون دست می داد ؟ هیچی —هیچی ؟ هیچی —هیچی هیچی ؟ هیچی هیچی —اگر یک نفر سر شما را ببُرد ، خوشتان می آید ؟ نه خوشم نمی آید . اما اینها با هم فرق می کند . —فکر نمی کنید بریدن سر این زبان بسته ها گناه داشته باشد ؟ نه . گناه ندارد . مثلاً مگر قربانی کردن در عید قربان دستور خداوند نیست . یا مگر گوشت همین حیوانات حلال نیستند ؟ به هر حال آدمها نیاز به تغذیه دارند . در ضمن بهتره به یاد بَه بَه و چَه چَه کردن هایی بیفتید که به هنگام خوردن یک کباب می کنید . یا خورشت خوشمزه ای که با گوشت درست شده است . —با این حال نمی دانم چه جوریه که . . . بله درسته ، بعضی ها حتی نمی توانند به سر بریدن یک گوسفند نگاه کنند . بارها شده است که من وقتی این کار را می کردم آن ها سرشان را برمی گرداندند تا نبینند . طاقتش را ندارند . انسان با حفاری خود در لابلای سنگ های رسوبی به مخازن عظیم نفت و گاز دست پیدا می کنند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 298صفحه 19