مجله کودک 299 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 299 صفحه 14

یک پله یک پله می آمد او پایین با چهره ای پر نور با خنده ای شیرین آرام می آمد دل بیقرارش بود دریایی از مردم در انتظارش بود . « مونارشی » یا سلطنت یکی از انواع حکومت بر مردم و جامعه است که امروزه تعداد کمی از کشورها به این روش اداره می شوند . در

مجلات دوست کودکانمجله کودک 299صفحه 14