مجله کودک 299 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 299 صفحه 16

قصه ی گوشی همراه دوبین دار ساخت گوشی های همراه دوربین دار که امروزه در همه جا و در دست همگان دیده می شود ، برای خود داستانی جالبی دارد . در واقع بسیاری از اختراعات یا به صورت تصادفی ساخته شده اند و یا از سر نیاز و احتیاجی که مردم به آن اختراع داشته اند . گوشی دوربین دار هم تصادفی اختراع شد و هم از سر نیاز ! از شب گذشته ، همسر « فیلیپ کان » دچار درد زایمان شده بود . فیلیپ کارمند شرکت « استارفیش » بود و مجبور بود به خاطر وضعیت همسرش » آن روز سرکار خود نرد . او همسرش را به بیمارستان رساند و پزشکان پس از معاینه همسر او ، اعلام کردند که زمان وضع حمل « سونیا » همسر فیلیپ فرار رسیده است . جمهوری نوعی دیگری از اقسام حکومت است که در آن یک رئیس جمهور برای مدت معلوم و مشخصی با اختیارات معین بر جامعه حکومت می کند . رئیس جمهور وظیفه اجرای قوانین تصویب شده را در جامعه برعهده دارد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 299صفحه 16