مجله کودک 299 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 299 صفحه 22

قنادی قنادی اولین کسی که به مفهوم علمی نیروی جاذبه زمین پی برد ، نیوتون بود . او در سال 1666 میلادی پس از مشاهده ی سقوط یک سیب از

مجلات دوست کودکانمجله کودک 299صفحه 22