مجله کودک 299 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 299 صفحه 25

جدول ضربدری افقی 1 . . کار آزاد برای کسب درآمد ، البته خودمانی آن ! 2 . همان « شُش » است . 3 . ذرات پراکنده بخار آب در هوا- آن را استشمام می کنند . 4 . نخست - آقا و سرور . 5 . تعجب زنانه- از سر باز کردن خودمانی . 6 . بمب کاشتنی . 7 . بیشتر زبان ها دارند . عمودی 1 . همراه قدیمی قوری . 2 . جوّ کره ی زمین را فراگرفته است . 3 . واحد مقیاس سطح برابر با 100 مترمربع- فلز سرخ رنگ . 4 . از سین های هفت سین که بسیار بد بوست- به معنای قصد و عزم ، جمع آن نیات است . 5 . میوه ای شبیه سیب- دل آزار کهنه ! 6 . لرزیدن آن معروف است ! 7 . می گویند ، دوران خوش زندگی هر انسان است . 1- مگسک 2- نشانه گیر 3- محفظه خشاب 4- ماشه 5- قسمت چکش مانند اسلحه که سبب انفجار ماده ی منفجره ی فشنگ می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 299صفحه 25