مجله کودک 311 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 311 صفحه 15

نمیخورد و تکه های جویده ی سیب را روی زمین می ریخت . برایش آش و نوشابه و موز و چیپس و بیسکویت و . . . آوردم . نی نی اولش نمی خواست بخورد . اما من او را مجبور کردم که از همه ی خوراکیها بخورد تا سیر شود . نی نی آنقدر سیر شد که گریه اش گرفت . مامان با صدای گریه نی نی بیدار شد و آمد توی آشپزخانه . وقتی آن همه خوراکی را دید خیلی عصبانی شد . نی نی آن روز خیلی گریه کرد . حق با مامان بود . نی نی دل درد گرفته بود . نباید همه ی خوراکیها را یک جا به او می دادم . مامان می گفت : خیلی از این خوراکیها برای او ضرر داشته چون او هنوز خیلی کوچولو است و این غذاها برایش سنگین است . اما چند روز بعد فهمیدم که چرا نی نی همه چیز را گاز می گرفت . او گرسنه نبود . فقط داشت دندان در می آورد . دو تا دندان سفید شیری . . . ! « ادامه دارد » فنیقیان با آفریقایی ها به تجارت ، فلز ، پارچه ، جواهرات قیمتی و حیوانات می پرداختند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 311صفحه 15