مجله کودک 311 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 311 صفحه 22

« جوزف نیپس » فرانسوی اولین کسی بود که عکاسی را ایجاد کرد . عکس برداری اولیه نیاز به زمان زیادی داشت و معمولا افرادی که جلوی دوربین می نشستند را بسیار خسته می کرد . تلاش های « لویی داگر » و بعدها « ویلیام فاکس تالبوت » رفته رفته عکاسی را به امری عادی و روزمره تبدیل کرد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 311صفحه 22