مجله کودک 311 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 311 صفحه 23

عکاس نمای درشت (کلوز آپ) با استفاده از عدسی های مخصوص ، جزئیات ریز سوژه عکاسی را بر روی فیلم ثبت می کند . تصویر چشم قورباغه ای راکه می بینید که با عدسی کلوزآپ گرفته شده است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 311صفحه 23