مجله کودک 311 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 311 صفحه 24

مراحل چاپ عکس 1- فیلمی که در دوربین قرار گرفته و عکس بر روی آن ثبت شده شامل ذراتی از نقره است که توسط نور تغییر حالت پیدا کرده است . فیلم باید طی فرایندی ظاهر شود تا ما بتوانیم آن را ببینیم .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 311صفحه 24