مجله کودک 311 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 311 صفحه 25

جدول 54 خانه ای افقی 1 . من و شما- تیغه یا نوار فلزی پیچیده شده که اگر با فشار جمعش کنیم و رهایش کنیم ، باز می شود و به جای اولش برمی گردد . 2 . بخشی از درس ریاضی که در آن بر روی کاغذ شکل یا خطوطی می کشند- از حروف اضافه . 3 . از استان های کشورمان . 4 . محل تولید عسل . 5 . از پونه بدش می آید ! - ناشنوا . 6 . فرورفتگی ها و برجستگی های روی لاستیک اتومبیل را گویند- گاهی می وزد . 7 . سرازیری . 8 . تکرار آن ، آواز بلبل است- همراه صندلی ! 9 . سگ بیمار- دل آزار کهنه ! عمودی 1 . در عربی به معنای تلخ است- از آلات موسیقی دارای سه یا 4 سیم . 2 . سبزی مفید برای کمبود آهن- علامت جمع فارسی . 3 . بهشت زیر پای اوست . 4 . چهره و رخ- ترس و هراس . 5 . از سوره های قران مجید به معنای مردم - اتاق نشستن خلبان در هواپیما . 6 . نام فرانسوی گل سرخ- زوج نیست- از بازی های قدیم کودکانه . 2- فیلم در شرایطی که دیگر نور به آن برخورد نمی کند ، وارد حوضچه ای از محلول ها و مواد شیمیایی مخصوص می شود . در این مرحله نمک نقره موجود بر روی فیلم به فلز نقره تبدیل می شود . سپس فیلم ها را با آب شسته شده و فیلم وارد مرحله فیکس شدن می شود تا دیگر تغییری در آن داده نشود . بعد از مرحله فیکس شدن ، فیلم به صورت نگاتیو در می آید .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 311صفحه 25