مجله کودک 311 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 311 صفحه 27

کوهی از دوردستها پیداست با کلاهی ز ابرو ، ابر سپید می شود در کنار کوه بلند رود زیبای زندگی را دید مردم کوهپایه ها ، خوبند مثل این کوه ، ساده و یکرنگ مثل این رودخانه ی جاری مثل مرغان شاد و خوش آهنگ 4- در مرحله ی بزرگنمایی ، می توان با ابزار خاصی ، مجدداً از روی نگاتیو ، عکس گرفت . اما این بار عکس به صورت واقعی یا پوزیتیو گرفته می شود . همچنین بزرگی و کوچکی عکس را در این مرحله می توان مشخص کرد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 311صفحه 27